Gemiddeld waterverbruik

De kosten voor je waterverbruik betaal je maandelijks. Hoeveel je daar maandelijks aan kwijt bent, verschilt per huishouden. Het aantal mensen waaruit jouw huishouden bestaat, speelt hierbij een grote rol, maar hoe zuinig je met water omgaat ook. Je leest hier alles wat je moet weten over het gemiddeld waterverbruik in Nederland en wat je kunt doen om water te besparen.

43993D40 D603 4B2E 80C3 618232D44C57

Gemiddeld waterverbruik van een huishouden

Gemiddeld waterverbruik in m3 (1.000 liter)

Het waterverbruik zal per huishouden uit elkaar liggen. Daarom is het goed om naar een gemiddelde te kijken om een beeld te krijgen van het jaarlijkse verbruik. Waterverbruik is afhankelijk van het aantal personen waaruit het huishouden bestaat. Hoe meer personen er namelijk in huis wonen, hoe lager het waterverbruik per persoon zal zijn.

In het volgende overzicht vind je een voorspelling van het gemiddelde verbruik per huishouden en individueel lid van het huishouden voor 2021, zoals berekend door het Nibud. Dit gemiddelde wordt in kubieke meter, m3, weergegeven, waarbij 1 m3 gelijk staat aan 1.000 liter.

Aantal personen in huishouden
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Gemiddeld verbruik per jaar
 • 46 m3
 • 93 m3
 • 135 m3
 • 163 m3
 • 184 m3
Gemiddelde verbruik per persoon
 • 46 m3
 • 46,5 m3
 • 45 m3
 • 40,75 m3
 • 36,8 m3

Gemiddelde kosten water

De kosten van jouw waterverbruik bestaan uit vier of vijf componenten: vastrecht, waterverbruik, Belasting op Leidingwater (BoL), Provinciale grondwaterheffing en heffingen waterschappen en gemeenten (indien van toepassing). Het vastrecht is het bedrag dat je betaalt, ongeacht je verbruik. Tegenwoordig wordt het ook vaak de vaste kosten genoemd. Je moet dit bedrag afdragen voor de aansluiting die je hebt op het waterleidingnet en staat dus los van het aantal m3 dat je afneemt.

De kosten van het waterverbruik hangen dus af van een aantal factoren. Zo verschillen de te betalen belastingen en heffingen per provincie en gemeente en verschillen de kosten voor het waterverbruik en het vastrecht per regio. In Nederland heeft iedere regio namelijk een eigen waterleverancier. Zo heeft Amsterdam en omgeving Waternet en het zuidwesten van Zuid-Holland Evides. Ieder van deze leveranciers hanteert eigen prijzen. Ten slotte hangt het vastrecht ook nog eens samen met de capaciteit van je watermeter.

Om je een beeld te geven van de kosten van waterverbruik en het te betalen vastrecht per jaar, vind je hieronder een overzicht van een paar grote waterbedrijven en hun prijzen voor 2024. Een huishouden van vier betaalt gemiddeld een maandelijks waterrekening van € 22,-, inclusief vastrecht en btw. Als alleenstaande betaal je gemiddeld € 10,- per maand.

Waterbedrijf
 • Waternet
 • Vitens
 • Dunea
 • Brabant Water
 • Evides
 • PWN
Waterverbruik prijs per m3
 • €0,83
 • €0,70
 • €1,09
 • €0,89
 • €0,86
 • €1,33
Vastrecht per jaar
 • €76,42
 • €45,78
 • €60,36
 • €76,13
 • €70,72
 • €58,78